Zdjęcie z galerii

Odwiedziło nas

Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Twn Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkio
74
321
1785
667258
74
13403
673313

Twoje IP: 54.158.251.104
Czas: 2021-12-01 04:03:50

Zebranie zarządu

W dniu 6.02.2013(środa) godz. 14.00 w Polańczyku odbyło się

posiedzenie Zarządu Klubu

z udziałem Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK.

 

Informacje Zarządu

Szanowni Użytkownicy terenu bazy nurkowej PCWN Barakuda,
poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego
i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystających z terenu bazy nurkowej PCWN Barakuda. Przebywanie na terenie bazy jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.


► Do korzystania z terenu bazy nurkowej PCWN Barakudauprawnieni są klubowicze, ich rodziny oraz osoby zaproszone przez członków klubu.

► W okresie od 1.06 do 15.09 na terenie bazy dyżuruje wyznaczony harmonogramem członek klubu (DYŻURNY BAZY) lub inny członek w jego zastępstwie.

► Dyżurny przebywa w przyczepie oznaczonej tablicą z napisem:

„DYŻURNY PCWN BARAKUDA”

► Miejsce ustawienia przyczepy campingowej lub namiotu i  pojazdu, a także przyłącza energii elektrycznej określa dyżurny. 

► Dyżurny zobowiązany jest do zarejestrowania w książce pobytu wszystkich osób zamierzających korzystać z terenu bazy nurkowej PCWN Barakuda.

► Na terenie bazy mogą przebywać wyłącznie osoby, które zgłosiły swoją obecność
 u dyżurnego i zadeklarowały czas pobytu i poświadczyły go podpisem w książce pobytu.

► W przypadku gdy grupa liczy więcej niż 3 osoby, rejestracji dokonuje jedna z nich, podając  liczbę osób zamierzających korzystać z terenu bazy.

► W dzień poprzedzający zakończenie pobytu na terenie bazy nurkowej PCWN Barakuda  osoby  korzystające z usług klubu proszone są o zgłoszenie u dyżurnego swego wyjazdu
lub chęci przedłużenia pobytu. 

► Mieszkańcy obozu  zobowiązani są w szczególności do:

·                przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

·                utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie,

·                ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie bazy do            niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania zasad bezpieczeństwa,

·                racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli, respektowania ogólnie           przyjętych norm współżycia i regulaminów obowiązujących na terenie bazy

► Na terenie bazy zabrania się:

rozpalania ognisk, w miejscach innych niż wskazane przez dyżurnego,

samowolnego wydzielania zajmowanego terenu campingowego,

zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.

► Na terenie obozu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 6:00,

► Zarząd klubu PCWN Barakuda nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obozu przez użytkowników i gości.  Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.

► Osoby  przebywające na terenie bazy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe
z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody  zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

► Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia PCWN Barakuda prosimy zgłaszać na bieżąco Dyżurnemu Bazy. 

► W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania urządzeń i wyposażenia bazy, czystości i porządku, prosimy o kontakt z Dyżurnym Bazy.

► Dyżurny Bazy ma prawo do żądania opuszczenia  terenu bazy przez osoby w rażący sposób zakłócające wypoczynek innym gościom i nie przestrzegającym Regulaminu.

 

Dokumenty do pobrania:

Książka pobytu

 

Copyright © 2021 Podkarpackie Centrum Wodno Nurkowe "BARAKUDA". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Autor: misiodab