Protokół z posiedzenia Zarządu 4/2020

Utworzono: niedziela, 25, październik 2020 20:24
Tomasz Śpiewak

Protokół z posiedzenia Zarządu PCWN BARAKUDA
w Polańczyku z dnia
01.07.2020 r.

 

 

Na posiedzeniu zarządu PCWN BARAKUDA obecni byli członkowie zarządu w osobach:

  1. Mariusz Janeczko
  2. Daniel Dryniak
  3. Franciszek Lasek
  4. Tomasz Śpiewak
  5. Grzegorz Wójcicki
  6. Rafał Ziemiański
  7. Rafał Rutyna

 

 co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności.

Wszyscy obecni oświadczyli, że zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu niniejszego posiedzenia.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

  1. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu.
  2. Ustalenie terminu kursu instruktorskiego M1, M2 w Polańczyku
  3. Sprawy bieżące

 

 

Uchwała zarządu PCWN BARAKUDA

nr 4/2020 z dnia 01.07.2020 r.

 

Zarząd PCWN Barakuda:

1. Postanawia zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KlubuPCWN BARAKUDA w dniu 15.09.2020 r o godz. 16:00 w Polańczyku  w restauracji ATRIUM. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim termie tj. dn. 15.09.2020 o godz. 16:30 w Polańczyku w restauracji ATRIUM. 

2. Postanawia zorganizować kurs na stopień instruktora M1 i  M2 w Polańczyku w dniach od 09.10.2020 do 29.10.2020.

3. Ustala termin zebrania Zarządu Klubu na dzień 14.09.2020 o godz. 15:00 w Polańczyku.

4. Postanawia, zorganizować prace związane z zakończeniem inwestycji  na działce w Polańczyku w ramach możliwości.

 

Głosów za uchwałą oddano 7głosów , głosów przeciwko uchwale oddano  0, głosów wstrzymujących oddano 0

Na tym protokół zakończono.