Zdjęcie z galerii

Odwiedziło nas

Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Zeszły Tydzień
Twn Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkio
89
321
1800
667258
89
13403
673328

Twoje IP: 54.158.251.104
Czas: 2021-12-01 04:24:41

Protokół z posiedzenia Zarządu 1/2020

 

Protokół z posiedzenia Zarządu PCWN BARAKUDA
w Polańczyku z dnia
09.02.2020 r.

 

Na posiedzeniu zarządu PCWN BARAKUDA obecni byli członkowie zarządu w osobach:

 1. Mariusz Janeczko
 2. Franciszek Lasek
 3. Tomasz Śpiewak
 4.  Rafał Ziemiański
 5. Grzegorz Wójcicki
 6. Leszek Świątek

 

 co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności.

Wszyscy obecni oświadczyli, że zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu niniejszego posiedzenia.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Plan pracy na rok 2020 r.
 2. Sprawozdanie z działalności klubu „Barakuda” za rok 2019.
 3. Ustalenie terminu i miejsca zebrania Zarządu.
 4. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 5. Sprawy bieżące.

Uchwała zarządu PCWN BARAKUDA

nr 1/2020 z dnia 09.02.2020 r.

 

Zarząd PCWN Barakuda postanawia:

Podjąć wszelkie działania w celu zmiany taryfy opłat za energię elektryczny na działce  w Polańczyku w związku z realizacją  inwestycji budynku bosmanki.

Zorganizować prace przy wykonaniu wiaty na kontener śmieciowy  na działce PCWN „Barakuda” w  Polańczyku.

Podwyższyć  wysokość składki członkowskiej  zgodnie z uchwałą  Zarządu Głównego LOK  na  20 zł miesięcznie z dniem  01.03.2020r.

Spotkać się na zebraniu  Zarządu w dniu 26.04.2020 r. w Polańczyku.

Udzielić zgody na wprowadzenie przyczepy na działkę w Polańczyku na rok 2020 pod warunkiem:  przestrzegania obowiązujących uchwał Zarządu PCWN Barakuda, opłacenia składek za lata poprzednie oraz pozytywne zaopiniowanie podania złożonego do Prezesa PCWN Barakuda.

Zobowiązuje skarbnika do analizy składek członkowskich, oraz wytypowania osób do wykreślenia  z listy członków  PCWN Barakuda w związku z długotrwałym nieopłacaniem składki.

Zobowiązać członków klubu PCWN Barakuda do wykonania prac porządkowych na terenie działki.

Wykonać przez członków klubu  PCWN| Barakuda rozbiórki kontenera sanitarnego umiejscowionego na terenie działki do dnia 31-03-2020, odpowiedzialny Rafał Ziemiański.

 

Głosów za uchwałą oddano6, głosów przeciwko uchwale oddano  0, głosów wstrzymujących oddano 0

Na tym protokół zakończono.

 

Copyright © 2021 Podkarpackie Centrum Wodno Nurkowe "BARAKUDA". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Autor: misiodab