Posiedzenie Zarządu PCWN BARAKUDA - 5.04.2019 r.

Utworzono: środa, 10, kwiecień 2019 07:58
Marcin Lachnik
Protokół z posiedzenia Zarządu PCWN BARAKUDA
w Polańczyku z dnia 05.04.2019 r.
 
Na posiedzeniu zarządu PCWN BARAKUDA obecni byli członkowie zarządu w osobach:
1. Mariusz Janeczko
2. Franciszek Lasek
3. Tomasz Śpiewak
4. Rafał Ziemiański
5. Grzegorz Wójcicki
6. Daniel Dryniak
7. Rafał Rutyna
co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności.
Wszyscy obecni oświadczyli, że zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu niniejszego
posiedzenia.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Zatwierdzenie lokalizacji przyczep na działce PCWN „Barakuda” w Polańczyku zgodnie
z podaniami które wpłynęły do Zarządu do dnia 05.04.2019, wpłynęło dwa podania o
ustawienie przyczep na działce (Konrad Kurpiel, Piotr Anioł)
2. Dyskusja na temat użytkowania działki PCWN „Barakuda” w Polańczyku przez
klubowiczów:
- porządek na działce.
- ustalenie daty zakończenia użytkowania działki
3. Ustalenie terminów prac na działce PCWN „Barakuda” w Polańczyku:
- wykonanie ogrodzenia
- prace wykończeniowe w pomieszczeniach bosmanki.
 
Uchwała zarządu PCWN BARAKUDA
nr 2/2019 z dnia 05.04.2019 r.
 
w sprawie: prac inwestycyjnych na działce PCWN „Barakuda”, planu pracy na rok 2019,
zatwierdzenia lokalizacji przyczep na działce w Polańczyku
 
Zarząd PCWN Barakuda postanawia:
1. Wydać zgodę na postawienie przyczep na działce w Polańczyku dla osób które złożyły podanie do
dnia 05.04.2019. do godziny 15:00 w okresie od dnia 01.04.2019 do dnia 31.10.2019r.
2. O zakończeniu użytkowania działki PCWN „Barakuda” w Polańczyku po dniu 31.10.2019r.
3. Zorganizować prace przy wykonaniu ogrodzenia na działce PCWN „Barakuda” w Polańczyku
końcem kwietnia 2019r.
 
Głosów za uchwałą oddano 7, głosów przeciwko uchwale oddano 0, głosów wstrzymujących oddano 0
Na tym protokół zakończono.
 
Podpisy:
 
1. Mariusz Janeczko …………………………….
2. Franciszek Lasek …………………………….
3. Tomasz Śpiewak …………………………….
4. Rafał Ziemiański …………………………….
5. Grzegorz Wójcicki …………………………….
6. Daniel Dryniak …………………………….
7. Rafał Rutyna …………………………….